Kurs for foreldre

kr 1490

Pris pr familie: 3 lørdager kl 09-13. Kr 1490. Prisen inkluderer én kursbok og porto/emballasje.

Prisen er satt ned fra kr 2900 pga at kursdeltakere besvarer spørreskjemaer (anonymt). Det vil si to korte kartlegginger før og etter kurs, i tillegg til noen få spørsmål om brukertilfredshet. Valgfritt å delta. Informasjonsskriv vil bli tilsendt/lagt ut.

Neste kursoppstart: 2.november (1.kursdag), 16.november (2.kursdag) og 18.januar (3.kursdag). Zoom-lenken blir sendt ut på mail. Velkommen!

Produktnummer: I/A Kategori: