Skip to main content

Om oss og bakgrunnen til kurset

Faglig fundament i kurset og appen

Kurset er basert på forskning og erfaringskompetanse. Det er en tverrfaglig tilnæring med grener innen kognitiv teori (psykologisk fleksibilitet og metakognisjon), utviklingspsykologi, biologi og evolusjonspsykologi, emosjonsfokusert teori og metoder sammen med pedagogikk, kunstterapi, nevrovitenskap og tilknytningsteori.

Teamet

En mangfoldig referansegruppe har gått igjennom kursmaterialet: barnehagepedagog, barneskolepedagog, psykolog med spesialisering på spiseforstyrrelser, kunstterapeut og barnelegespesialist. I tillegg er foreldre og barn/ungdom med på utviklingen av kurset og appen ved å gi tilbakemelding på alt fra funksjonaliteten ved appen, til opplevd bedring av vanskene og stresshåndteringen etter kurset.

Arne Holte
Professor

Nga Thi Lam
Psykolog

Gry Anette Sælid
Dr. psykologi

Rådet for Psykisk Helse

Stiftelsen Damm

Xvision