Skip to main content

Nga Thi Lam

Nga Thi Lam er utdannet psykolog ved Universitetet i København, og har videreutdanning i kognitiv adferdsterapi. Lam er nå under spesialisering i psykoterapi med særlig vekt på emosjonsfokusert terapi, og jobber innen forebygging og tiltak i Nordre Follo kommune. Tidligere har hun arbeidet ved Familiesenteret, skolehelsetjenesten, barneverntjenesten, legekontor og innen arbeid og helse. Hun har erfaring med vansker og lidelser hos barn, unge, voksne og jobber særskilt med familier. Hun er sertifisert i Circle of Security og Turning into Kids -/teens foreldreveiledning.