Skip to main content

Kurs for foreldre, og kurs for helsepersonell og pedagoger

VIKTIG: Har barnet lav vekt, kontakt fastlege!

Spiseutfordringer hos barn og unge berører hele familien

Hverdagen blir preget av bekymring når barnet eller ungdommen spiser lite eller spiser kun få matvarer. Det er krevende å måtte tilpasse og planlegge alle måltider for at barnet skal få i seg nok mat. Spiseutfordringer hos barn og unge berører hele familien.

Men det finnes hjelp! Vi er tre fagpersoner som holder kurs for foresatte, og kurs som kompetanseheving av helsepersonell og pedagoger.

Vi fikk prosjektmidler i 2020-2022 av Stiftelsen Dam til produksjon av appen og kursboken «Mat og sånn». Vi har jobbet frivillig med utviklingen (ingen lønn).

Samarbeidspartner er Rådet for psykisk helse, de har bistått på alle måter og er i tillegg distributør av kursboken. Det er også en stor referansegruppe av fagpersoner og brukergrupper som har vært med å utvikle kurset og appen.

Vi får henvendelser fra hele landet, og har derfor kursdeltakelsen digitalt.

Vil du på kurs?

Helsepersonell og pedagoger får en innføring i hva begrepene kresenhet, vansker og spiseforstyrrelse betyr. Hovedvekten er på hvilke metoder som kan hjelpe den mangfoldige gruppen av barn med sterk kresenhet og vansker. Send oss gjerne mail i forkant, slik at vi kan ta med akkurat de problemstillingene du lurer på.

Foreldre får også en innføring i begrepene og vi ser på sammenhengene til vanskene. Foreldrene går i tillegg gjennom fem steg i løpet av de tre kursdagene.

Vi anbefaler helsepersonell og pedagoger å gjennomføre foreldrekurset i tillegg. Kursene har noe likt innhold, men det er mer praktiske eksempler og ulike innfallsvinkler som vil hjelpe fagfolk i sitt daglige virke med barna. Helsepersonell og pedagoger får foreldrekurset gratis, og kan bli sertifisert kursleder og holde kurset «Mat og sånn» på sin arbeidsplass etter en sertifiseringssamtale med oss (valgfritt). Det er i tillegg en kort skriftlig innlevering i sertifiseringen. Godkjente kursledere kan bestille kursbøker direkte fra Rådet for psykisk helse.

Du får tilsendt lenke til kursdeltakelsen når kursstart nærmer seg. Du får også en invitasjon til å være med i en lukket Facbook-gruppe for kursdeltakere. Hvis du er fagperson, får du automatisk lenke til foreldrekurset i tillegg.

Siden vi får henvendelser fra hele landet, holdes kursene digitalt. Det betyr at vi har plass til alle. Når du betaler er du påmeldt.

Neste kurs for helsepersonell og pedagoger: 1. november 2024

Neste kursoppstart for foreldre: 2.november 2024. Foreldrekurset går over tre lørdager kl 09-13: 2.november, 16.november og 18.januar.

Velkommen! 💚

Kurs for foreldre

kr1490/ per familie
  • Inkl. kursbok
  • Tre kursdager

Kurs for pedagoger og helsepersonell

kr1490
  • Én kursdag kl 09-12
  • Gratis deltagelse på foreldrekurset i tillegg (valgfritt å delta)
  • Gratis kursbok for foreldre, kun for de som også går foreldrekurset
  • Sertifiseringssamtale (valgfritt)
  • Vurdering av sertifisering skjer etter gjennomført kursdag (3 timer), foreldrekurset (12 timer), en muntlig og skriftelig del
  • Sertifisering