Skip to main content

Arne Holte

Arne Holte er utdannet psykolog og er dr. philos. fra Universitetet i Oslo. Holte er nå professor emeritus i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo. Han har tidligere vært professor i medisinske atferdsfag ved Universitetet i Oslo, professor i klinisk og personlighetspsykologi ved Universitetet i Tromsø, programsensor ved Universitetet i Bergen, divisjonsdirektør og fagdirektør for psykisk helse og assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, nestleder i Psykologiforbundet og medredaktør i Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Holte er en av landets mest kjente psykologer. Han har doktorgrad på schizofreni og har publisert mer enn 200 vitenskapelige og faglige artikler på et vidt spekter av psykisk helse og psykiske lidelser. Et tosifret antall av hans vitenskapelige arbeider handler om spiseforstyrrelser. Holte er en av de store gründerne i norsk psykologi. Sammen med kolleger har han vært sentral i å bygge opp bl.a. Psykologisk klinikk ved Universitetet i Oslo, Institutt for medisinske atferdsfag ved Universitetet i Oslo, Institutt for psykologi ved Universitetet i Tromsø, Nord-Norsk Senter for spiseforstyrrelser, Nord-Norsk psykiatrisk forskningssenter, Divisjon for psykisk helse i Folkehelseinstituttet og standarden for psykologutdanning i Europa, EuroPsy. I de senere år har Holte arbeidet med samfunnspsykologi og livskvalitet og med global psykisk helse. Han er i dag en av våre fremste spesialister på psykisk folkehelse og på universell, samfunnsrettet forebygging av psykiske helseproblemer. Holte ble i 2012 overrakt «Den store psykologprisen» av helseministeren.