Velkommen!

Vi ønsker dere varmt velkommen til nettsiden og til kursene som vi holder!

Denne siden er under utarbeidelse. Det vil komme bilder av kursboken og appen for å illustrere hvor flotte produktene har blitt 🙂

Vil du gå på kurs? Send oss en e-post til: kontakt@matogsaann.no Vi skal snart lage en betalingsløsning og registrering nederst på siden også.

Pilotstudien av foreldrekurset: funnene viste høyest mulig skår på nytteverdien av kurset, det vil si mellom meget bra og svært bra tilfredshet. Det ble vist bedring i håndteringen av spisevanskene og stress rundt matsituasjoner ble redusert. Ingen negative opplevelser ble oppgitt (dette er viktige pga helsevirkningen og tryggheten med å delta på kurset).

Hverdagen blir preget av bekymring når barnet eller ungdommen spiser lite eller spiser kun få matvarer. Det er krevende å måtte tilpasse og planlegge alle måltider for at barnet skal få i seg nok mat. Spiseutfordringer hos barn og unge berører hele familien.

Men det finnes hjelp! Vi er tre fagpersoner som holder kurs for foresatte, og kurs som kompetanseheving av helsepersonell og ansatte i skoler/barnehager.

Kursinnholdet er beregnet til barn og unge som er sterkt kresne, litt mer enn «vanlig kresenhet». Vi skriver selektive spisevansker som samlebetegnelse; fra sterk kresenhet og frem til selektiv spiseforstyrrelse. Vansker er ikke det samme som spiseforstyrrelse – Vi gir veiledning og informasjon, men ikke behandling.

Vi fikk prosjektmidler 2020-2022 av Stiftelsen Dam til produksjon av appen og kursboken «Mat og sånn». Vi har jobbet frivillig med utviklingen (ingen lønn). Samarbeidspartner er Rådet for psykisk helse som også er distributør av kursboken. I tillegg er det en stor referansegruppe med fagpersoner, og foresatte og barna deres som har vært med å utvikle kurset og appen.

Vi får henvendelser fra hele landet, og har derfor kursdeltagelsen digitalt.

Pris pr familie: 3 lørdager kl 09-13. Kr 890. Prisen inkluderer én kursbok og porto/emballasje. Datoer: trykk på lenken nederst på siden.

Prisen er satt ned fra kr 2900 pga at kursdeltakere besvarer spørreskjemaer (anonymt). Det vil si en kort kartlegging før og etter kurs, i tillegg til noen få spørsmål om brukertilfredshet. Informasjonsskriv vil bli tilsendt/lagt ut. Det holder ikke med kun én pilotstudie, produktene må kvalitetssikres flere ganger for å være sikre.

Pris helsepersonell/pedagog: 1 kursdag på en ukedag (kl 09-13) kr 890 inkludert én kursbok og én forsamtale med oss. I tillegg gratis tilgang til å delta på kurs for foreldre – for de som ønsker sertifisering som kursledere, dvs. til de som ønsker å holde kurset Mat og sånn for foresatte. Prisen er satt ned, fordi dere besvarer én kort brukerundersøkelse. Kursdag er 6.januar 2023.