Skip to main content

Håndtering av sterk kresenhet og selektive spisevansker/ARFID

Velkommen til oss!

Vi ønsker dere varmt velkommen til nettsiden og til kursene våre! Er du forelder til et barn eller ungdom som er litt mer enn «vanlig» kresent? Eller er du fagperson som ønsker kompetanseheving?

Alle foreldre og fagpersoner er hjertelig velkommen på kursene våre, vi tar imot alle💚

Appen «Mat og sånn» er for barn 3-6 år. Helt nederst på denne siden er ikonet for GooglePlay og AppStore. I appen er språket både på norsk og engelsk.

Foreldrene som kommer til oss er både foreldre til små barn og foreldre til ungdommer. De har lenge forsøkt alle de vanlige rådene for å redusere kresenhet hos barnet eller ungdommen sin. Det er også en del foreldre som sier at barnet eller ungdommen deres har falt mellom to stoler: avvist søknad til spiseteam, BUP og sykehus, men barnet/ungdommen er for dårlig til å fungere godt i hverdagen. Vi tar også imot de som allerede er i behandling, men kun som supplement. Vi driver kunnskaps-og forskningsbasert formidling og veiledning.

Pilotstudien av foreldrekurset viste høyest mulig skår på nytteverdien av kurset, det vil si mellom meget bra og svært bra tilfredshet. Det ble vist bedring i håndteringen av vanskene og stress rundt matsituasjoner ble redusert.

Hva er selektive spisevansker/ARFID?

Kresenhet er vanlig. Men for noen er utfordringene mer varige, og kan gå ut over næringsinntak og sosiale settinger. Selektive spisevansker er en samlebetegnelse på utfordringer med mat. Ytterpunktet er unnvikende/restriktiv næringsinntaksforstyrrelse. Avoidant Restictive Food Intake Disorder (ARFID) er en diagnose i DSM-5 fra 2013 som også brukes i Norge i ICD-11.

Merknad: vi bruker betegnelsen unnvikende/restriktiv næringsinntaksforstyrrelse i henhold til den norske oversettelsen ved Heike Eichele (2022), Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Vest, etter tillatelse fra Rachel Bryant-Waugh.

Utrolig godt å lytte til noen som virker oppriktig interesserte i og dedikerte til dette OG har kompetanse! <3

Kursdeltaker foreldrekurset

Amen! Dette er akkurat det jeg har leita etter i snart 9 år…

Kursdeltaker foreldrekurset

Kompetansen og initiativet er så verdifullt!

Kursdeltaker foreldrekurset

Vi har en gutt på 8 år som har vært selektiv siden han var 1,5 år. Yoghurt var en favoritt, men det ble kuttet da Tine endret emballasjen på Sprett. Lørdagsgodteri har vært eventyrsjokolade inntil de gjorde en liten justering på emballasjen.

Kursdeltaker foreldrekurset

Vi har ikke blitt tatt alvorlig og ikke fått noe forståelse andre steder. Bare holdning om at det går over av seg selv. Derfor har det vært viktig for oss å bli møtt med så mye kunnskap på kurset. Veldig godt kurs. Godt å føle at man er flere.

Kursdeltaker foreldrekurset

Godt å høre at det ikke er foreldrenes feil at man har denne utfordringen. Fokus på løsninger, hvordan få barnet til å smake og lukte og prøve ny mat. Veldig bra:)

Kursdeltaker foreldrekurset

Mange sier bare det vi vet fra før. At barnet vårt spiser lite. Vi har ikke tidligere hørt hvordan endre på dette eller hva som kan være grunnen. Det er frustrerende. Vi har ikke funnet noe hjelp før nå. Mye bra og relevant innhold synes jeg 🙂

Kursdeltaker foreldrekurset

Dere fyller et gap. Det er stor manko der ute på informasjon og kunnskap over hele linja - det var derfor fantastisk å delta hos dere.

Kursdeltaker foreldrekurset

Eg fekk bli med på dette kurset i vår, og det var fantastisk! Anbefales på det sterkeste! ❤️

Kursdeltaker foreldrekurset

Dette er så etterlengtet at jeg nå måtte felle noen tårer ❤️

Kursdeltaker foreldrekurset

Ønsker du å gå på kurs?

Er du forelder til barn eller ungdom som er veldig kresent? Vi gir veiledning og informasjon på våre kurs. Du velger helt selv om du deltar aktivt med spørsmål og svarer på oppgavene i plenum.

Er du helsepersonell eller pedagog som ønsker kompetanseheving? Det er stor variasjon på hvilke praktiske eksempler fagfolk ønsker, og vi ønsker veldig gjerne en mail med nettopp dette før du deltar på kurset for å gjør kurset mest mulig relevant for deg.

Kurs for foreldre

kr1490/ per familie
  • Inkl. kursbok
  • Tre kursdager

Kurs for pedagoger og helsepersonell

kr1490
  • Én kursdag kl 09-12
  • Gratis deltagelse på foreldrekurset i tillegg (valgfritt å delta)
  • Gratis kursbok for foreldre, kun for de som også går foreldrekurset
  • Sertifiseringssamtale (valgfritt)
  • Vurdering av sertifisering skjer etter gjennomført kursdag (3 timer), foreldrekurset (12 timer), en muntlig og skriftelig del
  • Sertifisering

Gjør mat gøy med vår nye app for barn og voksne

I dette spillet hjelper barnet animasjonsfiguren Pep med å utforske to verdener fulle av matrelaterte spill.